Genealogische startpagina van Jan Kuitert

Sinds vele jaren ben ik bezig met het opzoeken en ordenen van alles wat er in de archieven over de voorouders van mijzelf en van mijn vrouw te vinden is, waarbij ik mij  vooral concentreer op de gegevens van het voorgeslacht van ons beider vaders. Het resultaat van mijn speurwerk is daarom in eerste instantie onderverdeeld in twee families. Van mijn kant is dat de familie Kuitert en van de kant van mijn vrouw is dat de familie Waterschoot. Later zijn daar meer families bijgekomen.
Ook mijn moeders voorgeslacht heb ik uitgezocht. Hiervoor verwijs ik u naar de websites Bakker en Faas. Ook de naam  Balkenende. hoort in dit rijtje thuis. Klik op d hyperlink als u wilt weten waarom.

Door links op een naam in de verticale balk te klikken, of op een van de hyperlinks hierboven,  komt u op de pagina van het betreffende deel van de familie terecht. Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.Vanaf elke pagina kunt u verder navigeren en naar een andere door u gekozen pagina gaan. Het symbool in de vorm van een Friese vlag betekent, dat de familie Kuitert uit Friesland stamt. Degenen die vaker deze site bezoeken doen er goed aan eerst de "nieuws" pagina te bekijken, want die geeft informatie over de laatste wijzigingen en aanvullingen.

Behalve de naam Kuitert is ook een aparte website met de naam Bartsma opgenomen. Dat komt omdat Jan Tjallings, de eerste Friese Kuitert die in 1811 de naam Kuitert aannam, op dat tijdstip nog een broer had die Klaas Tjallings heette en die in 1811 de naam Bartsma liet registreren. Overleg over een gezamenlijk aan te nemen achternaam, gebruikelijk bij leden van eenzelfde familie, vond er vermoedelijk niet plaats, omdat beide broers mogelijk geen contact met elkaar onderhielden, want Jan woonde in Dokkum (Dongeradeel) en Klaas in Britswerd (Baarderadeel). Een genealogie van de nazaten van Klaas Bartsma is op een aparte website geplaatst en met een simpel klikje komt u op deze  website terecht.

De pagina's met genealogische gegevens zijn spaarzaam van foto's voorzien. Dat vergemakkelijkt het openen van deze pagina's in uw browser. Langzaam maar zeker zal in de toekomst het aantal foto's toch groter worden, omdat de oude generatie langzame computers uiteindelijk zal verdwijnen. Om te voorzien in de behoefte aan meer foto's zijn twee aparte fotopagina's opgenomen, met voorlopig uitsluitend foto's van grafstenen.
Ook uw familieportret kan opgenomen worden, op voorwaarde dat u in mijn genealogische bestanden opgenomen bent. Als u goede foto's bezit, die in het fotoalbum kunnen worden geplaatst of tussen de tekst, neem dan contact met mij op. Er is vooral behoefte aan foto's van gezinshoofden en aan familiefoto's van vr de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Hieronder treft u een voorbeeld van meer recente datum aan.

Foto van de familie Kuitert uit het begin van de jaren tachtig, met achter in het midden  - in de rode coltrui - Maya Waterschoot , voor rechts de auteur en voor in het midden hun beider zoon Alex. 

Uw commentaar en uw voor publicatie ter beschikking gestelde foto's worden in dank aanvaard.  Indien u gegronde bezwaren hebt tegen publicatie via het internet van onderdelen van deze website, dan verzoek ik u vriendelijk mij dit te laten weten.

De websites van de diverse families zijn nog steeds in opbouw en thans voor - naar schatting - 98 procent klaar. Regelmatig worden er aanvullingen en verbeteringen toegevoegd. Daarvan wordt dan melding gemaakt op de "Nieuws" pagina van elke site.

De juistheid van de contemporaine gegevens kan ik helaas niet garanderen, maar ik troost me maar met de gedachte dat ik hoogst zelden met aanvullingen of correcties wordt verrast. Ook over medewerking van de betrokken familieleden ben ik zeer te spreken. 

Als u wilt reageren dan kan dat het snelst en goedkoopst via mijn e-mail. U komt er door links op de verticale balk op de postbus te klikken. U kunt natuurlijk ook de telefoon grijpen of een brief sturen naar:

Jan Kuitert    

   Buntgrasbeemd 4

5551 HA Valkenswaard     

   Telefoon: 040 - 2046832 

  Odieus II   Jan Kuitert, Valkenswaard 29 september 2005